DDC 398.2095976
Nhan đề Giông bơ bơ xat / A Lưu ( Nghệ nhân hát kể); Y tưr, A jar, Y kiưch ( phiên âm, dịch); Võ Quang Trọng ( Biên tập văn học)
Nhan đề khác Giông làm nhà mồ
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 534 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Sơ lược quá trình sưu tầm, nghiên cứu sử thi Mơ Nông; đại cương về tộc người Mơ Nông; thi pháp trong sử thi Mơ Nông...
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Sử thi Tây Nguyên
Từ khóa tự do Dân tộc Mơ Nông
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109878
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113774
0022
0044C04336B-C77A-44FE-9689-E5F41244F1AB
005201807111446
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180711144745|bdiepbnh|y20180710162102|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.2095976|bG496
245 |aGiông bơ bơ xat / |cA Lưu ( Nghệ nhân hát kể); Y tưr, A jar, Y kiưch ( phiên âm, dịch); Võ Quang Trọng ( Biên tập văn học)
246|aGiông làm nhà mồ
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a534 tr. ; |c24 cm.
520 |aSơ lược quá trình sưu tầm, nghiên cứu sử thi Mơ Nông; đại cương về tộc người Mơ Nông; thi pháp trong sử thi Mơ Nông...
653 |aVăn học dân gian
653 |aSử thi Tây Nguyên
653 |aDân tộc Mơ Nông
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109878
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/110718/giông_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109878 Kho sách chuyên ngành 398.2095976 G496 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào