DDC 398.209597
Nhan đề Yơng, yang sok ding prăk kon nuih / Điểu Klung ( Nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi (Sưu tầm); Điểu Kâu ( phiên âm, dịch); Trần Thị An ( Biên tập văn học)
Nhan đề khác Yơng, yang lấy ống bạc tượng người
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 1092 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về sử thi Mơ Nông, một số tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng sử thi Mơ Nông.
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Sử thi Mơ Nông
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109879
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113775
0022
00401FF80C5-7FD0-43A7-88B0-5E6D0B7800A2
005201807121505
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180712150619|bdiepbnh|y20180711160446|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.209597|bY55
245 |aYơng, yang sok ding prăk kon nuih / |cĐiểu Klung ( Nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi (Sưu tầm); Điểu Kâu ( phiên âm, dịch); Trần Thị An ( Biên tập văn học)
246|aYơng, yang lấy ống bạc tượng người
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a1092 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu khái quát về sử thi Mơ Nông, một số tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng sử thi Mơ Nông.
653 |aVăn học dân gian
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aSử thi Mơ Nông
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109879
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/12072018/yong_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109879 Kho sách chuyên ngành 398.209597 Y55 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào