DDC 398.209597
Nhan đề Krau nglau trôk, nglau khay. 2, Quyển 1
Nhan đề khác Thuốc cá ở hồ bầu trời, mặt trăng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 1206 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu sử thi Mơ Nông và một số tác phẩm tiêu biểu của sử thi Mơ Nông
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Sử thi Mơ Nông
Từ khóa tự do Sử thi Tây Nguyên
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109881
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113778
0022
004F41CBF07-2B9F-4726-914F-A994FF9500D5
005201807121507
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180712150757|bdiepbnh|c20180712150723|ddiepbnh|y20180711163739|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.209597|bK911
245 |aKrau nglau trôk, nglau khay. |n2, |pQuyển 1
246|aThuốc cá ở hồ bầu trời, mặt trăng
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a1206 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu sử thi Mơ Nông và một số tác phẩm tiêu biểu của sử thi Mơ Nông
653 |aVăn học dân gian
653 |aSử thi Mơ Nông
653 |aSử thi Tây Nguyên
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109881
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/12072018/krau_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109880 Kho sách chuyên ngành 398.209597 K911 Sách tham khảo 1
2 10109881 Kho sách chuyên ngành 398.209597 K911 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào