DDC 398.209597
Tác giả CN Phan, Đăng Nhật
Nhan đề Khủn chưởng - Anh hùng ca Thái / Phan Đăng Nhật (Chủ biên); Vi Văn Kỳ (Cố vấn)
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 752 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về sử thi người Thái, phong tục, tập quán...
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Anh hùng ca
Tác giả(bs) CN Vi Văn Kỳ (Cố vấn)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109882
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113779
0022
004C4E05C51-8C03-4EF7-BC76-C7B85B5CC63F
005201807121508
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180712150933|bdiepbnh|y20180711170440|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a 398.209597 |bP535 - N576
100 |aPhan, Đăng Nhật
245 |aKhủn chưởng - Anh hùng ca Thái / |cPhan Đăng Nhật (Chủ biên); Vi Văn Kỳ (Cố vấn)
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a752 tr. ; |c24 cm.
520 |a Giới thiệu về sử thi người Thái, phong tục, tập quán...
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Thái
653 |aAnh hùng ca
700 |a Vi Văn Kỳ (Cố vấn)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109882
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/12072018/khun_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109882 Kho sách chuyên ngành 398.209597 P535 - N576 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào