DDC 730
Nhan đề Ánh mắt trẻ 2004
Nhan đề khác Jeunes regards 2004
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Cuộc thi dành cho các nghệ sỹ tạo hình trẻ Việt Nam năm 2004.
Từ khóa tự do Sáng tạo
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Từ khóa tự do Hội họa
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110039
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113892
0022
0041834B28E-7BB0-4A2D-80FB-34ED39090BF8
005201808101105
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20180810110624|bhoaitm|y20180808164142|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a730|bA596
245 |aÁnh mắt trẻ 2004
246|aJeunes regards 2004
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2004
300 |atr. ; |c30 cm.
520 |aCuộc thi dành cho các nghệ sỹ tạo hình trẻ Việt Nam năm 2004.
653 |aSáng tạo
653 |aMỹ thuật
653 |aHội họa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110039
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 8/10082018/ánh mắt trẻ 2004_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110039 Kho sách chuyên ngành 730 A596 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào