• Sách Tham Khảo
  • 181 D631 - C539
    Đại cương lịch sử triết học phương Đông cổ đại /
DDC 181
Tác giả CN Doãn, Chính
Nhan đề Đại cương lịch sử triết học phương Đông cổ đại / Doãn Chính, Trương Văn Chung, Nguyễn Thế Nghĩa, Vũ Tình
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Giáo dục, 1994
Mô tả vật lý 343 tr. ; 19 cm.
Phụ chú Thư mục tham khảo cuối chính văn
Tóm tắt Trình bày sự hình thành và phát triển của các tư tưởng triết học Ai Cập, Babylone cổ đại; Ấn Độ cổ đại; triết học Phật giáo; Trung Quốc cổ đại góp phần tìm hiểu lịch sử tư tưởng và truyền thống văn hóa các dân tộc Phương Đông
Từ khóa tự do Lịch sử triết học
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Phương Đông
Tác giả(bs) CN Trương, Văn Chung
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110040
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113893
0022
004087CD558-1243-4CE4-A887-36DE696A3D3F
005201808101018
008081223s1994 vm| vie
0091 0
039|a20180810101946|bhoaitm|y20180809093401|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a181|bD631 - C539
100 |aDoãn, Chính
245 |aĐại cương lịch sử triết học phương Đông cổ đại / |cDoãn Chính, Trương Văn Chung, Nguyễn Thế Nghĩa, Vũ Tình
250 |aIn lần thứ 4
260 |aTp. HCM : |bGiáo dục, |c1994
300 |a343 tr. ; |c19 cm.
500 |aThư mục tham khảo cuối chính văn
520 |aTrình bày sự hình thành và phát triển của các tư tưởng triết học Ai Cập, Babylone cổ đại; Ấn Độ cổ đại; triết học Phật giáo; Trung Quốc cổ đại góp phần tìm hiểu lịch sử tư tưởng và truyền thống văn hóa các dân tộc Phương Đông
653 |aLịch sử triết học
653 |aNghiên cứu
653 |aPhương Đông
700 |aTrương, Văn Chung
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110040
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 8/10082018/đại cương lịch sử triết học phương đông cổ đại_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110040 Kho sách chuyên ngành 181 D631 - C539 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào