DDC 337.0711
Tác giả CN Hoàng, Thị Chỉnh
Nhan đề Kinh tế quốc tế : Phần bài tập / Hoàng Thị Chỉnh
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Kinh tế Tp. HCM, 1995
Mô tả vật lý 79 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế: đặc điểm cơ bản, vai trò
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110044
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113897
0022
004A3A5442A-902C-494E-93DB-15381DFCCF1C
005201808101317
008081223s1995 vm| vie
0091 0
039|a20180810131831|bhoaitm|y20180809105157|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a337.0711|bH678 - C539
100 |aHoàng, Thị Chỉnh
245 |aKinh tế quốc tế : |bPhần bài tập / |cHoàng Thị Chỉnh
260 |aTp. HCM : |bKinh tế Tp. HCM, |c1995
300 |a79 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế: đặc điểm cơ bản, vai trò
653 |aBài tập
653 |aKinh tế quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110044
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 8/10082018/kinh tế quốc tế_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110044 Kho sách chuyên ngành 337.0711 H678 - C539 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào