DDC 294.3
Tác giả CN Nguyễn, Văn Sáu
Nhan đề Hạnh Tạng : Nghệ thuật thành Phật / Nguyễn Văn Sáu, Tỳ Kheo Thiện Minh
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tôn giáo, 2003
Mô tả vật lý 112 tr. ; 20 cm.
Tóm tắt Tác phẩm văn vần của Phật giáo, nghe về 35 truyện liên tiếp trong tiền kiếp và được xếp vào tiểu bộ kinh.
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Giáo lí
Từ khóa tự do Tu hành
Tác giả(bs) CN Tỳ, Kheo Thiện Minh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110046
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113899
0022
00414252DB8-6327-4F71-8B51-9E2234EC6A27
005201808101326
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180810132812|bhoaitm|y20180809112142|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a294.3|bN576 - S255
100 |aNguyễn, Văn Sáu
245 |aHạnh Tạng : |bNghệ thuật thành Phật / |cNguyễn Văn Sáu, Tỳ Kheo Thiện Minh
260 |aTp. HCM : |bTôn giáo, |c2003
300 |a112 tr. ; |c20 cm.
520 |aTác phẩm văn vần của Phật giáo, nghe về 35 truyện liên tiếp trong tiền kiếp và được xếp vào tiểu bộ kinh.
653 |aPhật giáo
653 |aGiáo lí
653 |aTu hành
700 |a Tỳ, Kheo Thiện Minh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110046
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 8/10082018/hạnh tạng_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110046 Kho sách chuyên ngành 294.3 N576 - S255 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào