DDC 495.6
Tác giả CN Lê, Xuân Tùng
Nhan đề Văn phạm tiếng nhật / Lê Xuân Tùng
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Lao động xã hội, 2002
Mô tả vật lý 164 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn phát âm, hệ thống chữ viết và ngữ pháp tiếng Nhật. Giới thiệu thực hành một số chủ đề đặc biệt trong giao tiếp tiếng Nhật
Từ khóa tự do Phát âm
Từ khóa tự do Chữ viết
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110049
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113900
0022
0046D8F3B23-E95F-4BC5-BE57-BC7044C4597D
005201808101402
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c16.000 VNĐ
039|a20180810140322|bhoaitm|y20180809131607|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a495.6|bL433 - T926
100 |aLê, Xuân Tùng
245 |aVăn phạm tiếng nhật / |cLê Xuân Tùng
260 |aTp. HCM : |bLao động xã hội, |c2002
300 |a164 tr. ; |c19 cm.
520 |aHướng dẫn phát âm, hệ thống chữ viết và ngữ pháp tiếng Nhật. Giới thiệu thực hành một số chủ đề đặc biệt trong giao tiếp tiếng Nhật
653 |aPhát âm
653 |aChữ viết
653 |aNgữ pháp
653|aTiếng Nhật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110049
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 8/10082018/văn phạm tiếng nhật_001thumbimage.jpg
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110049 Kho sách chuyên ngành 495.6 L433 - T926 Sách tham khảo 1 Hạn trả:27-03-2019

Không có liên kết tài liệu số nào