• Sách Tham Khảo
  • 339.54 T772 - Q17
    Hướng dẫn cơ bản về xuất khẩu hàng hóa và tiếp thị tại Mỹ :
DDC 339.54
Tác giả CN Trần, Thanh Quang
Nhan đề Hướng dẫn cơ bản về xuất khẩu hàng hóa và tiếp thị tại Mỹ : Do bộ thương mại Mỹ soạn thảo / Trần Thanh Quang (dịch); Mã Thành Công (hiệu đính)
Thông tin xuất bản H. : Tp. HCM, 1995
Mô tả vật lý 241 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Các luật lệ, qui định căn bản về hàng nhập, thuế xuất, các thủ tục về giao nhận hàng do hải quan Mỹ và các cơ quan của chính phủ Mỹ. Quyển sách chứa đựng tất cả các quy định và thủ tục mà nhà kinh doanh Việt Nam có tham vọng đặt chân vào thị trường hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Xuất nhập khẩu
Từ khóa tự do Kinh tế ngoại thương
Tác giả(bs) CN Mã, Thành Công (hiệu đính)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110050
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113901
0022
004967EE1B6-4DEE-46EB-9FFE-9DD5C0278A48
005201808101116
008081223s1995 vm| vie
0091 0
039|a20180810111743|bhoaitm|y20180809133418|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a339.54|bT772 - Q17
100 |aTrần, Thanh Quang
245 |aHướng dẫn cơ bản về xuất khẩu hàng hóa và tiếp thị tại Mỹ : |bDo bộ thương mại Mỹ soạn thảo / |cTrần Thanh Quang (dịch); Mã Thành Công (hiệu đính)
260 |aH. : |bTp. HCM, |c1995
300 |a241 tr. ; |c24 cm.
520 |aCác luật lệ, qui định căn bản về hàng nhập, thuế xuất, các thủ tục về giao nhận hàng do hải quan Mỹ và các cơ quan của chính phủ Mỹ. Quyển sách chứa đựng tất cả các quy định và thủ tục mà nhà kinh doanh Việt Nam có tham vọng đặt chân vào thị trường hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
653 |aMỹ
653 |aXuất nhập khẩu
653 |aKinh tế ngoại thương
700 |a Mã, Thành Công (hiệu đính)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110050
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 8/10082018/hướng dẫn cơ bản về xuất khẩu_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110050 Kho sách chuyên ngành 339.54 T772 - Q17 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào