• Luận Văn Luận Án
  • 659.14 N576 - Y11
    Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm xách tay của khách hàng cá nhân tại Tp.HCM /
DDC 659.14
Tác giả CN Ngô, Như Ý
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm xách tay của khách hàng cá nhân tại Tp.HCM / Ngô Như Ý; Bùi Văn Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 79 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Mỹ phẩm xách tay
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Quang
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110130-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113943
0024
004FBB435FE-4D07-4527-93C9-8D9CF308E932
005201904101903
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190410190400|bmuoint|y20180906105659|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a659.14|bN576 - Y11
100 |aNgô, Như Ý
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm xách tay của khách hàng cá nhân tại Tp.HCM / |cNgô Như Ý; Bùi Văn Quang (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a79 tr. ; |c29 cm.
653 |aMỹ phẩm xách tay
700 |aBùi, Văn Quang
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110130-1
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/2019/thang3/1004/ngonhuy_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110130 Kho sách chuyên ngành 659.14 N576 - Y11 Luận án luận văn 1
2 10110131 Kho sách chuyên ngành 659.14 N576 - Y11 Luận án luận văn 2