• Luận Văn Luận Án
  • 659.14 P534 - N576
    Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư cấp trung và bình dân của khách hàng tại khu vực ngoại thành TP.HCM /
DDC 659.14
Tác giả CN Phạm, Nguyễn Trọng Nghĩa
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư cấp trung và bình dân của khách hàng tại khu vực ngoại thành TP.HCM / Phạm Nguyễn Trọng Nghĩa; Đinh Kiệm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 112 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Chung cư
Từ khóa tự do Căn hộ
Tác giả(bs) CN Đinh, Kiệm
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110132-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113944
0024
00495074464-8A5C-4663-8293-55D597614AD6
005201904102014
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190410201506|bmuoint|y20180906110937|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a659.14|bP534 - N576
100 |aPhạm, Nguyễn Trọng Nghĩa
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư cấp trung và bình dân của khách hàng tại khu vực ngoại thành TP.HCM / |cPhạm Nguyễn Trọng Nghĩa; Đinh Kiệm (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a112 tr. ; |c29 cm.
653 |aChung cư
653 |aCăn hộ
700 |aĐinh, Kiệm
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110132-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/2019/thang3/1004/phamnguyentrongnghia_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110132 Kho sách chuyên ngành 659.14 P534 - N576 Luận án luận văn 1
2 10110133 Kho sách chuyên ngành 659.14 P534 - N576 Luận án luận văn 2