• Luận Văn Luận Án
  • 658.4063 N576 - Đ822
    Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của công nhân công ty cổ phần giày Bình Định /
DDC 658.4063
Tác giả CN Nguyễn, Minh Đức
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của công nhân công ty cổ phần giày Bình Định / Nguyễn Minh Đức; Cảnh Chí Hoàng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 130 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Động cơ làm việc
Tác giả(bs) CN Cảnh, Chí Hoàng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110134-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113945
0024
004A19C6338-93B2-4965-BDD7-97E0654F3E4A
005201809061306
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180906130742|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a658.4063|bN576 - Đ822
100 |aNguyễn, Minh Đức
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của công nhân công ty cổ phần giày Bình Định / |cNguyễn Minh Đức; Cảnh Chí Hoàng (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a130 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐộng cơ làm việc
700 |aCảnh, Chí Hoàng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110134-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/hoai/backup_of_nckh-t-gv-a4thumbimagethumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110134 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - Đ822 Luận án luận văn 1
2 10110135 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - Đ822 Luận án luận văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào