• Luận Văn Luận Án
  • 658.4063 N576 - L975
    Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự quyết định sử dụng dịch vụ Internet ADSL FPT của hộ gia đình TP.HCM /
DDC 658.4063
Tác giả CN Nguyễn, Mậu Lưu
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự quyết định sử dụng dịch vụ Internet ADSL FPT của hộ gia đình TP.HCM / Nguyễn Mậu Lưu; Phạm Duy Hiếu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 78 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Dịch vụ internet
Tác giả(bs) CN Phạm, Duy Hiếu
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110136-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113946
0024
004D7A9FF82-4EBE-44C2-A2BB-DB91BC119BA0
005201903201224
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190320122507|bmuoint|c20190307165524|dmuoint|y20180906131251|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a658.4063|bN576 - L975
100 |aNguyễn, Mậu Lưu
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự quyết định sử dụng dịch vụ Internet ADSL FPT của hộ gia đình TP.HCM / |cNguyễn Mậu Lưu; Phạm Duy Hiếu (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a78 tr. ; |c29 cm.
653 |aDịch vụ internet
700 |aPhạm, Duy Hiếu
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110136-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/2018/26022019/nguyenmauluu_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110136 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - L975 Luận án luận văn 1
2 10110137 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - L975 Luận án luận văn 2