• Luận Văn Luận Án
  • 658.4063 N576 - T871
    Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trung tâm đào tạo VINATABA /
DDC 658.4063
Tác giả CN Nguyễn, Duy Trường
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trung tâm đào tạo VINATABA / Nguyễn Duy Trường; Nguyễn Văn Ngãi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 71 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Dịch vụ đào tạo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Ngãi
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110142-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113949
0024
0049EA2E500-A82D-4ABB-85F4-68F44C9CEDBA
005201903201223
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190320122339|bmuoint|c20181214134811|dtanht|y20180906134134|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a658.4063|bN576 - T871
100 |aNguyễn, Duy Trường
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trung tâm đào tạo VINATABA / |cNguyễn Duy Trường; Nguyễn Văn Ngãi (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a71 tr. ; |c29 cm.
653 |aDịch vụ đào tạo
700 |aNguyễn, Văn Ngãi
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110142-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/2018/1012/nguyenduytruong_001thumbimage.jpg
890|a2|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110142 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - T871 Luận án luận văn 1
2 10110143 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - T871 Luận án luận văn 2