• Luận Văn Luận Án
  • 658.4063 Đ631 - P577
    Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến động cơ làm việc của giảng viên cơ hữu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng /
DDC 658.4063
Tác giả CN Đỗ, Thị Anh Phương
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến động cơ làm việc của giảng viên cơ hữu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng / Đỗ Thị Anh Phương; Hà Văn Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 100 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Động cơ làm việc
Tác giả(bs) CN Hà, Văn Dương
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110144-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113950
0024
0040F88A3C0-8D52-460E-B211-26A6187AAF3B
005201812211610
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181221161058|bhoaitm|y20180906134817|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a658.4063|bĐ631 - P577
100 |aĐỗ, Thị Anh Phương
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến động cơ làm việc của giảng viên cơ hữu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng / |cĐỗ Thị Anh Phương; Hà Văn Dương (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a100 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐộng cơ làm việc
700 |aHà, Văn Dương
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110144-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/luanvan/alv2018/211218d/dothianhphuong/dothianhphuong_001thumbimage.jpg
890|a2|b1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110144 Kho sách chuyên ngành 658.4063 Đ631 - P577 Luận án luận văn 1 Hạn trả:04-01-2019
2 10110145 Kho sách chuyên ngành 658.4063 Đ631 - P577 Luận án luận văn 2