• Luận Văn Luận Án
  • 338.47 L433 - N576
    Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Agribank chi nhánh Tân Bình /
DDC 338.47
Tác giả CN Lê, Đức Ngôn
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Agribank chi nhánh Tân Bình / Lê Đức Ngôn; Nguyễn Ngọc Duy Phương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 80 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Hiệu quả kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Duy Phương
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110146-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113951
0024
0046342B889-02B5-4D7A-B125-00E14B63953D
005201903201222
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190320122240|bmuoint|c20190307170109|dmuoint|y20180906135606|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a338.47|bL433 - N576
100 |aLê, Đức Ngôn
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Agribank chi nhánh Tân Bình / |cLê Đức Ngôn; Nguyễn Ngọc Duy Phương (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a80 tr. ; |c29 cm.
653 |aHiệu quả kinh doanh
700 |aNguyễn, Ngọc Duy Phương
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110146-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/2018/28022019/leducngon_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110146 Kho sách chuyên ngành 338.47 L433 - N576 Luận án luận văn 1
2 10110147 Kho sách chuyên ngành 338.47 L433 - N576 Luận án luận văn 2