• Luận Văn Luận Án
  • 658.4063 N576 - B613
    Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thủ Đức /
DDC 658.4063
Tác giả CN Nguyễn, Trọng Bính
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thủ Đức / Nguyễn Trọng Bính; Hà Nam Khánh Giao (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 87 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Vay vốn
Từ khóa tự do Hành vi khách hàng
Tác giả(bs) CN Hà Nam Khánh Giao
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10110152-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113954
0024
00464FC880A-1536-483E-8B99-E8FA7FC3454A
005201901220846
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190122084721|bdiepbnh|y20180906142204|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a658.4063|bN576 - B613
100 |aNguyễn, Trọng Bính
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thủ Đức / |cNguyễn Trọng Bính; Hà Nam Khánh Giao (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a87 tr. ; |c29 cm.
653 |aVay vốn
653 |aHành vi khách hàng
700 |aHà Nam Khánh Giao
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10110152-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/luanvan/2019/thang01/diep2201/nguyentrongbinh/nguyentrongbinh_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110152 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - B613 Luận án luận văn 1
2 10110153 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - B613 Luận án luận văn 2
3 10110154 Kho sách chuyên ngành 658.4063 N576 - B613 Luận án luận văn 3