DDC 624.1
Tác giả CN Tô, Văn Lận
Nhan đề Nền và móng : Dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 321 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cung cấp các kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm được một số lý thuyết cơ bản và thực hành về tính toán, thiết kế một số loại móng phổ biến thuộc dạng công trình nhà cửa...
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Nền và móng
Từ khóa tự do Xây dựng dân dụng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110184
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113966
0022
0046379727B-E2AF-4624-B9BE-643B190FF81F
005201810051615
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c163.000 VNĐ
039|a20181005161547|bdiepbnh|y20181005161356|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a624.1|bT627 - L243
100 |aTô, Văn Lận
245 |aNền và móng : |bDùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / |cTô Văn Lận
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2016
300 |a321 tr. ; |c27 cm.
520 |aCung cấp các kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm được một số lý thuyết cơ bản và thực hành về tính toán, thiết kế một số loại móng phổ biến thuộc dạng công trình nhà cửa...
653 |aXây dựng
653 |aNền và móng
653 |aXây dựng dân dụng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110184
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang 10/diep/2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110184 Kho sách chuyên ngành 624.1 T627 - L243 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào