• Giáo Trình
  • 624.15 N576 - Q17
    Hướng dẫn đồ án Nền và Móng /
DDC 624.15
Tác giả CN Nguyễn, Văn Quảng
Nhan đề Hướng dẫn đồ án Nền và Móng / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2014
Mô tả vật lý 180 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về đồ án nền móng. Tìm hiểu về thiết kế móng nông cứng; móng nông trên nền đã xử lý; thiết kế móng cọc cùng trình tự phân tích thiết kế nền móng và một số bảng tra, đồ thị cần thiết cho tính toán thiết kế móng
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Kĩ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Nền móng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Kháng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110193
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113975
0021
00488C48083-0D70-45EA-AB1C-5F3498D73688
005201811091434
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c77.000 VNĐ
039|a20181109143607|bhoaitm|c20181109135134|dhoaitm|y20181109135128|zhoaitm
041 |aVie
044 |aVn
082 |a624.15|bN576 - Q17
100 |aNguyễn, Văn Quảng
245 |aHướng dẫn đồ án Nền và Móng / |cNguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2014
300 |a180 tr. ; |c27 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về đồ án nền móng. Tìm hiểu về thiết kế móng nông cứng; móng nông trên nền đã xử lý; thiết kế móng cọc cùng trình tự phân tích thiết kế nền móng và một số bảng tra, đồ thị cần thiết cho tính toán thiết kế móng
653 |aXây dựng
653 |aKĩ thuật xây dựng
653 |aNền móng
700 |aNguyễn, Hữu Kháng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110193
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 11/0911d/1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110193 Kho sách chuyên ngành 624.15 N576 - Q17 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào