• Giáo Trình
  • 537.0711 N576 - V217
    Bài tập vật lý đại cương 2 :
DDC 537.0711
Tác giả CN Nguyễn, Thành Vấn
Nhan đề Bài tập vật lý đại cương 2 : Điện - Từ - Quang (Tóm tắt lý thuyết bài tập có hướng dẫn giải - Câu hỏi trắc nghiệm) / Nguyễn Thành Vấn
Thông tin xuất bản Tủ sách ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM
Mô tả vật lý 304 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày tóm tắt lý thuyết cùng một số bài tập có hướng dẫn giải và các câu hỏi trắc nghiệm về vật lí đại cương, bao gồm các nội dung: Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh trong chân không, điện môi - từ môi, cảm ứng điện tử - trường điện từ cùng các vấn đề về giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Từ khóa tự do Điện từ
Từ khóa tự do Quang học
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110196
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113979
0021
0047D14DF41-69D1-4486-9A7E-47E7D960FEAE
005201811141426
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c17.000 VNĐ
039|a20181114142656|bthuylv|y20181109153714|zhoaitm
041 |aVie
044 |aVn
082 |a537.0711|bN576 - V217
100 |aNguyễn, Thành Vấn
245 |aBài tập vật lý đại cương 2 : |bĐiện - Từ - Quang (Tóm tắt lý thuyết bài tập có hướng dẫn giải - Câu hỏi trắc nghiệm) / |cNguyễn Thành Vấn
260 |bTủ sách ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM
300 |a304 tr. ; |ccm.
520 |a Trình bày tóm tắt lý thuyết cùng một số bài tập có hướng dẫn giải và các câu hỏi trắc nghiệm về vật lí đại cương, bao gồm các nội dung: Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh trong chân không, điện môi - từ môi, cảm ứng điện tử - trường điện từ cùng các vấn đề về giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng
653 |aVật lý đại cương
653 |aĐiện từ
653 |aQuang học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110196
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 11/14112018/bài tập vật lý đại cương 2_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110196 Kho sách chuyên ngành 537.0711 N576 - V217 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào