DDC 624
Tác giả CN Đoàn, Như Kim
Nhan đề Vẽ kỹ thuật xây dựng : Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy cho các trường Đại học Kỹ thuật / Đoàn Như Kim, Nguyễn Quang Cự, Dương Tiến Thọ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
Mô tả vật lý 227 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Những khái niệm chung về vẽ kỹ thuật, vật liệu và dụng cụ vẽ, những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ kỹ thuật, vẽ hình học, biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật...
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Cự
Tác giả(bs) CN Dương, Tiến Thọ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110197
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113980
0021
004B165FC91-F9EE-4348-A5E0-AC4682F06416
005201811141312
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c47.000 VNĐ
039|a20181114131239|bthuylv|y20181109154931|zhoaitm
041 |aVie
044 |aVn
082 |a624|bD631 - K491
100 |aĐoàn, Như Kim
245 |aVẽ kỹ thuật xây dựng : |bĐã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy cho các trường Đại học Kỹ thuật / |cĐoàn Như Kim, Nguyễn Quang Cự, Dương Tiến Thọ
250 |aTái bản lần thứ 16
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2013
300 |a227 tr. ; |c27 cm.
520 |aNhững khái niệm chung về vẽ kỹ thuật, vật liệu và dụng cụ vẽ, những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ kỹ thuật, vẽ hình học, biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật...
653 |aXây dựng
653 |aVẽ kỹ thuật
700 |aNguyễn, Quang Cự
700|aDương, Tiến Thọ
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110197
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 11/14112018/vẽ kỹ thuật xây dựng_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110197 Kho sách chuyên ngành 624 D631 - K491 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào