• Luận Văn Luận Án
  • 658 P535 - L848
    Luận án tiến sĩ: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn TP.HCM /
DDC 658
Tác giả CN Phan, Thanh Long
Tác giả TT ĐHQTHB
Nhan đề Luận án tiến sĩ: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn TP.HCM / Phan Thanh Long; Đinh Phi Hổ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : ĐHQTHB, 2018
Mô tả vật lý 183 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Ngày nay, trong cơ cấu kinh tế của một quốc gia, khu vực dịch vụ thường giữ một vai trò quan trọng, góp phần đánh giá sự phát triển của nền kinh tế đó...
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Dịch vụ khách sạn
Tác giả(bs) CN Đinh, Phi Hổ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110241
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114004
0024
00498A86C85-4991-46A8-965F-C3FE4CF06A1C
005201812241657
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181224165828|bdiepbnh|c20181204171348|dhoaitm|y20181127100926|zhoaitm
040 |aĐHQTHB
041 |avie
082 |a658|bP535 - L848
100 |aPhan, Thanh Long
110 |aĐHQTHB
245 |aLuận án tiến sĩ: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn TP.HCM / |cPhan Thanh Long; Đinh Phi Hổ (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐHQTHB, |c2018
300 |a183 tr. ; |c29 cm.
520 |aNgày nay, trong cơ cấu kinh tế của một quốc gia, khu vực dịch vụ thường giữ một vai trò quan trọng, góp phần đánh giá sự phát triển của nền kinh tế đó...
653 |aKhách sạn
653 |aDịch vụ khách sạn
700 |aĐinh, Phi Hổ
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110241
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/phanthanhlongthumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110241 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - L848 Luận án luận văn 1