• Sách Tham Khảo
  • 372.5 L433 - T547
    Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non /
DDC 372.5
Tác giả CN Lê, Thanh Thủy
Nhan đề Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / Lê Thanh Thủy
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 269 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề về cơ sở giáo dục học của việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non; cách thức lập kế hoạch, soạn giáo án và thực hiện tổ chức môi trường giáo dục; đặc điểm phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em
Từ khóa tự do Hoạt động tạo hình
Từ khóa tự do Phương pháp tổ chức
Từ khóa tự do Trẻ mầm non
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10110925-9, 10114768-77
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114400
0022
004611F89A5-01BC-4CFD-913B-659D068A5272
005201909161215
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045407776|c60.000 VNĐ
039|a20190916121628|bdiepbnh|y20190110193103|zmuoint
040 |aĐẠi học QUốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a372.5|bL433 - T547
100 |aLê, Thanh Thủy
245 |aPhương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / |cLê Thanh Thủy
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2018
300 |a269 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày các vấn đề về cơ sở giáo dục học của việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non; cách thức lập kế hoạch, soạn giáo án và thực hiện tổ chức môi trường giáo dục; đặc điểm phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em
653 |aHoạt động tạo hình
653 |aPhương pháp tổ chức
653 |aTrẻ mầm non
691 |aGiáo dục Mầm Non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10110925-9, 10114768-77
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 9/160919d/1thumbimage.jpg
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110925 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 1
2 10110926 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 2
3 10110927 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 3
4 10110928 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 4
5 10110929 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 5
6 10114768 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 6
7 10114769 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 7
8 10114770 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 8
9 10114771 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 9
10 10114772 Kho sách chuyên ngành 372.5 L433 - T547 Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào