• Giáo Trình
  • 372.21 L111 - L981
    Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non /
DDC 372.21
Tác giả CN Lã, Thị Bắc Lý
Nhan đề Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non / Lã Thị Bắc Lý
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 171 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những đặc trưng của văn học dành cho trẻ em lứa tuổi mầm non và những đặc điểm tâm lí của trẻ có liên quan đến việc tiếp nhận tác phẩm văn học, vai trò của văn học thiếu nhi đối với việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non và vấn đề sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động ở trường mầm non
Từ khóa tự do Văn học thiếu nhi
Từ khóa tự do Thiếu nhi
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10110930-4, 10114898-907
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114401
0021
004E526458B-9953-46D9-82CB-018742F9E759
005201901101934
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045405130|c45.000 VNĐ
039|a20190110193553|bhoaitm|y20190110193401|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a372.21|bL111 - L981
100 |aLã, Thị Bắc Lý
245 |aVăn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non / |cLã Thị Bắc Lý
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2018
300 |a171 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những đặc trưng của văn học dành cho trẻ em lứa tuổi mầm non và những đặc điểm tâm lí của trẻ có liên quan đến việc tiếp nhận tác phẩm văn học, vai trò của văn học thiếu nhi đối với việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non và vấn đề sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động ở trường mầm non
653 |aVăn học thiếu nhi
653 |aThiếu nhi
653 |aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10110930-4, 10114898-907
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan3/02thumbimage.jpg
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110930 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 1
2 10110931 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 2
3 10110932 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 3
4 10110933 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 4
5 10110934 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 5
6 10114898 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 6
7 10114899 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 7
8 10114900 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 8
9 10114901 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 9
10 10114902 Kho sách chuyên ngành 372.21 L111 - L981 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào