DDC 629.8
Tác giả CN Bùi, Quý Lực
Nhan đề Kỹ thuật điều khiển tự động / Bùi Quý Lực
Nhan đề Tập 1
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 323 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Khái quát về hệ thống điều khiển tự động. Hướng dẫn thực hành dùng matlab và simulinhk để phân tích hệ thống điều khiển tự động. Ứng dụng simulink mô phỏng và đánh giá chất lượng hệ thống. Xây dựng và cài đặt thuật toán pid ứng dụng trong điều khiển các quá trình công nghệ
Từ khóa tự do Điều khiển tự động
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Môn học Điều khiển tự động
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110935
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114402
0022
0045E5BB91B-A56A-49BE-AF02-850D418CD37C
005201901151115
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c126.000 vnđ
039|a20190115111506|bhoaitm|c20190110193854|dhoaitm|y20190110193649|zhoaitm
040 |a ĐHQTHB
041 |avie
044 |avn
082 |a629.8|bB662 - L931
100 |aBùi, Quý Lực
245 |aKỹ thuật điều khiển tự động / |cBùi Quý Lực
245|nTập 1
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2011
300 |a323 tr. ; |c24 cm.
520 |aKhái quát về hệ thống điều khiển tự động. Hướng dẫn thực hành dùng matlab và simulinhk để phân tích hệ thống điều khiển tự động. Ứng dụng simulink mô phỏng và đánh giá chất lượng hệ thống. Xây dựng và cài đặt thuật toán pid ứng dụng trong điều khiển các quá trình công nghệ
653 |aĐiều khiển tự động
653 |aKỹ thuật
690 |a Điều khiển tự động
691 |aĐiện tử - Tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110935
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/150119/kỹ thuật điều khiển tự động (tập 1)_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110935 Kho sách chuyên ngành 629.8 B662 - L931 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào