DDC 370.1
Tác giả TT Phan, Thanh Long
Nhan đề Lí luận giáo dục / Phan Thanh Long, Trần Quang Cấn, Nguyễn Văn Diện
Lần xuất bản In lần thư 4
Thông tin xuất bản Đại học Sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 262 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Phân tích nội dung của các quá trình giáo dục, các nhân tố ảnh hướng đến phát triển cá nhân, chức năng, nhiệm vụ, vị trí của người giáo viên trong quá trình tổ chức giáo dục
Từ khóa tự do Lí luận giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10110937-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114404
0022
00460ACF9AA-2F92-4E88-A2BA-46CD971860C9
005201901151038
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c35.000 VNĐ
039|a20190115103845|bhoaitm|y20190110194122|zmuoint
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a370.1|bP535 - L848
110 |aPhan, Thanh Long
245 |aLí luận giáo dục / |cPhan Thanh Long, Trần Quang Cấn, Nguyễn Văn Diện
250 |aIn lần thư 4
260 |bĐại học Sư phạm, |c2013
300 |a262 tr. ; |c21 cm.
520 |aPhân tích nội dung của các quá trình giáo dục, các nhân tố ảnh hướng đến phát triển cá nhân, chức năng, nhiệm vụ, vị trí của người giáo viên trong quá trình tổ chức giáo dục
653 |aLí luận giáo dục
653 |aGiáo dục
691 |aGiáo dục Mầm Non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10110937-41
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/150119/lí luận giáo dục_001thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110937 Kho sách chuyên ngành 370.1 P535 - L848 Giáo trình 1
2 10110938 Kho sách chuyên ngành 370.1 P535 - L848 Giáo trình 2
3 10110939 Kho sách chuyên ngành 370.1 P535 - L848 Giáo trình 3
4 10110940 Kho sách chuyên ngành 370.1 P535 - L848 Giáo trình 4
5 10110941 Kho sách chuyên ngành 370.1 P535 - L848 Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào