• Sách Tham Khảo
  • 372.2001 T772 - K473
    Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục /
DDC 372.2001
Tác giả CN Trần, Kiểm
Nhan đề Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục / Trần Kiểm
Lần xuất bản In lần thứ 9
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2016
Mô tả vật lý 167 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày năng lực sư phạm của giáo viên toán ở trường phổ thông và rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành toán ở trường đại học thông qua dạy học theo dự án
Từ khóa tự do Tiếp cận hiện đại
Từ khóa tự do Quản lí giáo dục
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10110942-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114405
0022
004502B62A3-1601-4B0D-BE58-04DEC6BB7974
005201901101947
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786045405093|c38.000 VNĐ
039|a20190110194908|bmuoint|y20190110194702|zmuoint
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a372.2001|bT772 - K473
100 |aTrần, Kiểm
245 |aTiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục / |cTrần Kiểm
250 |aIn lần thứ 9
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2016
300 |a167 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày năng lực sư phạm của giáo viên toán ở trường phổ thông và rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành toán ở trường đại học thông qua dạy học theo dự án
653 |aTiếp cận hiện đại
653 |aQuản lí giáo dục
691 |aGiáo dục Mầm Non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10110942-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 1/100119/11/tiepcanthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110942 Kho sách chuyên ngành 372.2001 T772 - K473 Sách tham khảo 1
2 10110943 Kho sách chuyên ngành 372.2001 T772 - K473 Sách tham khảo 2
3 10110944 Kho sách chuyên ngành 372.2001 T772 - K473 Sách tham khảo 3
4 10110945 Kho sách chuyên ngành 372.2001 T772 - K473 Sách tham khảo 4
5 10110946 Kho sách chuyên ngành 372.2001 T772 - K473 Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào