• Sách Tham Khảo
  • 649 P535 - Q17
    Cẩm nang nuôi dưỡng, giáo dục con người từ sớm để thành đạt /
DDC 649
Tác giả CN Phan, Quang
Nhan đề Cẩm nang nuôi dưỡng, giáo dục con người từ sớm để thành đạt / Phan Quang
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2015
Mô tả vật lý 166 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày quan điểm, phương pháp nuôi dưỡng trẻ giai đoạn trước tuổi đến trường và giai đoạn trẻ ở tuổi học sinh tiểu học: tâm sinh lý, chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi, hoạt động thể lực, vui chơi, hoạt động học tập, giáo dục đức tính, giáo dục kĩ năng sống
Từ khóa tự do Cẩm nang nuôi dưỡng
Từ khóa tự do Giáo dục con người từ sớm
Từ khóa tự do Giáo dục con người
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10110947-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114406
0022
004F931F4FE-9C3D-4E11-BE66-5D1D4581603B
005201901101949
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786049431944|c45.000 VNĐ
039|a20190110195042|bhoaitm|y20190110194845|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a649|bP535 - Q17
100 |aPhan, Quang
245 |aCẩm nang nuôi dưỡng, giáo dục con người từ sớm để thành đạt / |cPhan Quang
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2015
300 |a166 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày quan điểm, phương pháp nuôi dưỡng trẻ giai đoạn trước tuổi đến trường và giai đoạn trẻ ở tuổi học sinh tiểu học: tâm sinh lý, chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi, hoạt động thể lực, vui chơi, hoạt động học tập, giáo dục đức tính, giáo dục kĩ năng sống
653 |aCẩm nang nuôi dưỡng
653 |aGiáo dục con người từ sớm
653 |aGiáo dục con người
691 |aGiáo dục Mầm Non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10110947-51
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan3/03thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110947 Kho sách chuyên ngành 649 P535 - Q17 Sách tham khảo 1
2 10110948 Kho sách chuyên ngành 649 P535 - Q17 Sách tham khảo 2
3 10110949 Kho sách chuyên ngành 649 P535 - Q17 Sách tham khảo 3
4 10110950 Kho sách chuyên ngành 649 P535 - Q17 Sách tham khảo 4
5 10110951 Kho sách chuyên ngành 649 P535 - Q17 Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào