DDC 629.8
Tác giả CN Đào, Văn Hiệp
Nhan đề Kỹ thuật Robot / Đào Văn Hiệp
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 248 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu các khái niệm cơ bản, phân loại robot, động học tay máy, động lực học tay máy, cơ sở điều khiển robot, cơ sở thiết kế lựa chọn robot, hệ thống điều khiển robot và ứng dụng robot công nghiệp...
Từ khóa tự do Kỹ thuât Robot
Từ khóa tự do Robot
Môn học Kỹ thuật Robot
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110957
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114408
0022
00476EB62C5-39CB-46A7-AAA4-913EB59ADB40
005201901151033
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c118.000 VNĐ
039|a20190115103344|bhoaitm|y20190110195956|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a629.8|bD211 - H633
100 |aĐào, Văn Hiệp
245 |aKỹ thuật Robot / |cĐào Văn Hiệp
250 |aIn lần thứ 4
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2013
300 |a248 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu các khái niệm cơ bản, phân loại robot, động học tay máy, động lực học tay máy, cơ sở điều khiển robot, cơ sở thiết kế lựa chọn robot, hệ thống điều khiển robot và ứng dụng robot công nghiệp...
653 |aKỹ thuât Robot
653 |aRobot
690 |a Kỹ thuật Robot
691 |aĐiện tử - Tự động hóa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110957
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/150119/kỹ thuật robot_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110957 Kho sách chuyên ngành 629.8 D211 - H633 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào