• Sách Tham Khảo
  • 005.13 D928 - L484
    Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C ++ /
DDC 005.13
Tác giả CN Dương, Thăng Long
Nhan đề Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C ++ / Dương Thăng Long, Trương Tiến Tùng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2015
Mô tả vật lý 259 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Để đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ sư tin học của các ngành công nghệ thông tin và tin học trong các trường đại học, tăng cường thêm 1 lựa chọn cho người tiếp cận đa dạng...
Từ khóa tự do Kỹ thuật lập trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình C
Môn học Ngôn ngữ lập trình C
Tác giả(bs) CN Trương, Tiến Tùng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110958
000 00000nom#a2200000ui#4500
00114409
0022
0047286420A-5866-4D2E-8585-69F4BE317901
005201902131333
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c9786046703129
039|a20190213133454|bdiepbnh|c20190115092616|ddiepbnh|y20190110200132|zhoaitm
040 |aĐHQTHB
041 |avie
044 |avn
082 |a005.13|bD928 - L484
100 |aDương, Thăng Long
245 |aKỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C ++ / |cDương Thăng Long, Trương Tiến Tùng
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2015
300 |a259 tr. ; |c24 cm.
520 |aĐể đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ sư tin học của các ngành công nghệ thông tin và tin học trong các trường đại học, tăng cường thêm 1 lựa chọn cho người tiếp cận đa dạng...
653 |aKỹ thuật lập trình
653 |aNgôn ngữ lập trình C
690 |aNgôn ngữ lập trình C
691 |aĐiện tử - Tự động hóa
700 |aTrương, Tiến Tùng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110958
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/130219d/10thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110958 Kho sách chuyên ngành 005.13 D928 - L484 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào