• Sách Tham Khảo
  • 621.31 T772 - K454
    Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện /
DDC 621.31
Tác giả CN Trần, Quang Khánh
Nhan đề Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 379 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Bảo Hộ Lao Động Và Kỹ Thuật An Toàn Điện được biên soạn với mong muốn góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo đại học và cao đẳng ở nước ta. Cuốn sách gồm 3 module với 11 chương: Module 1: Bảo hộ lao động Module 2: Kỹ thuật an toàn điện Module 3: Kỹ thuật an toàn chống nổ
Từ khóa tự do An toàn điện
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Bảo hộ lao động
Môn học Kỹ thuật điện công trình
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110959
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114410
0022
00494930A0C-B052-4212-A447-6B84AB98F2F8
005201901110904
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c199.000 VNĐ
039|a20190111090450|bhoaitm|y20190110200459|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a621.31|bT772 - K454
100 |aTrần, Quang Khánh
245 |aBảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / |cTrần Quang Khánh
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2012
300 |a379 tr. ; |c27 cm.
520 |aBảo Hộ Lao Động Và Kỹ Thuật An Toàn Điện được biên soạn với mong muốn góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo đại học và cao đẳng ở nước ta. Cuốn sách gồm 3 module với 11 chương: Module 1: Bảo hộ lao động Module 2: Kỹ thuật an toàn điện Module 3: Kỹ thuật an toàn chống nổ
653 |aAn toàn điện
653 |aLao động
653 |aBảo hộ lao động
690 |aKỹ thuật điện công trình
691 |aXây dựng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110959
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/110119/bao ho lao dongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110959 Kho sách chuyên ngành 621.31 T772 - K454 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào