• Sách Tham Khảo
  • 621.3815 L433 - H111
    Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện.
DDC 621.3815
Tác giả TT Lê, Thị Thu Hà
Nhan đề Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện. Tập 2 / Lê Thị Thu Hà (Chủ biên); Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Văn Huỳnh
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 287 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cơ sở Lý thuyết mạch điện là một môn học cơ bản trong chương trình đại học thuộc ngành Điện và Điện tử. Môn học Cơ sở Lý thuyết mạch điện cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để hiểu rõ bản chất động học của các dòng điện, điện áp trong một mạch điện trên cơ sở những định luạt cân bằng dòng điện điện áp đối với từng phần tử của mạch điện đó. Từ đây, môn học Cơ sở Lý thuyết mạch điện sẽ giúp cho người học có được kỹ năng phân tích và tổng hợp một mạch điện thực tế
Từ khóa tự do Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện
Từ khóa tự do Cơ sơ mạch điện
Từ khóa tự do Mạch điện
Môn học Lý thuyết mạch
Tác giả(bs) CN Đặng, Danh Hoằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huỳnh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110960
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114411
0022
0047811F979-8484-481B-8286-20127590AF3D
005201901150850
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786046710189|c180.000 VNĐ
039|a20190115085011|bhoaitm|y20190110201007|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a621.3815|bL433 - H111
110 |aLê, Thị Thu Hà
245 |aBài tập cơ sở lý thuyết mạch điện. |nTập 2 / |cLê Thị Thu Hà (Chủ biên); Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Văn Huỳnh
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2017
300 |a287 tr. ; |c27 cm.
520 |aCơ sở Lý thuyết mạch điện là một môn học cơ bản trong chương trình đại học thuộc ngành Điện và Điện tử. Môn học Cơ sở Lý thuyết mạch điện cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để hiểu rõ bản chất động học của các dòng điện, điện áp trong một mạch điện trên cơ sở những định luạt cân bằng dòng điện điện áp đối với từng phần tử của mạch điện đó. Từ đây, môn học Cơ sở Lý thuyết mạch điện sẽ giúp cho người học có được kỹ năng phân tích và tổng hợp một mạch điện thực tế
653 |aBài tập cơ sở lý thuyết mạch điện
653 |aCơ sơ mạch điện
653 |aMạch điện
690 |aLý thuyết mạch
691 |aĐiện tử - Tự động hóa
700 |aĐặng, Danh Hoằng
700|aNguyễn, Văn Huỳnh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110960
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/150119/bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (tập 2)_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110960 Kho sách chuyên ngành 621.3815 L433 - H111 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào