• Giáo Trình
  • 658.8 E486
    Digital buiness: concepts and strategy /
DDC 658.8
Tác giả CN Coupey, Eloise.
Nhan đề Digital buiness: concepts and strategy / Eloise Coupey
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Upper Saddle River : New Jersey, 2004
Mô tả vật lý 433 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Digital buiness
Từ khóa tự do Electronic commerce
Từ khóa tự do Internet
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10101194
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011496
0021
00439171499-4FB5-4C19-9E65-F4E9F1B6BA6F
005201712131132
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |a0131400975
039|a20171213113344|bhoaitm|y20171213112830|zhoaitm
041 |aeng
044 |aenk
082 |a658.8|bE486
100 |aCoupey, Eloise.
245 |aDigital buiness: concepts and strategy / |cEloise Coupey
250 |a2nd ed.
260 |aUpper Saddle River : |bNew Jersey, |c2004
300 |a433 tr. ; |c21 cm.
653 |aDigital buiness
653 |aElectronic commerce
653 |aInternet
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10101194
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101194 Kho sách chuyên ngành 658.8 E486 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào