DDC 658.942
Tác giả CN Mahoney
Nhan đề International business : A managerial perspective / Mahoney, Darrell J.
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản A imprint of pearson Education Australia
Mô tả vật lý 897 tr. ; cm.
Tóm tắt The focus of this work is on the key theories and issues for managers who compete in a global environment. It discusses issues ranging from specific business centres on all seven continents, through individual nations' balance of payments strategies, to labour policies
Tác giả(bs) CN Darrell J.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10101197, 10104663
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011499
0022
004AC664421-E231-492E-89FB-F8BCA4F30A46
005201712131141
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20171213114245|btanht|y20171213114149|ztanht
041 |aeng
044 |aenk
082 |a658.942|bM279
100 |aMahoney
245 |aInternational business : |bA managerial perspective / |cMahoney, Darrell J.
250 |a2nd edition
260 |bA imprint of pearson Education Australia
300 |a897 tr. ; |ccm.
520 |aThe focus of this work is on the key theories and issues for managers who compete in a global environment. It discusses issues ranging from specific business centres on all seven continents, through individual nations' balance of payments strategies, to labour policies
700 |aDarrell J.
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10101197, 10104663
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/thang 122017/131217/internationalbusinessthumbimage.jpg
890|a2|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101197 Kho sách chuyên ngành 658.942 M279 Sách ngoại văn 1
2 10104663 Kho sách chuyên ngành 658.942 M279 Sách ngoại văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào