• Giáo Trình
  • 305.895.93 H986 - T573
    Văn hóa người Chơ Ro /
DDC 305.895.93
Tác giả CN Huỳnh, Văn Tới
Nhan đề Văn hóa người Chơ Ro / Huỳnh Văn Tới, Lâm Nhân, Phan Đình Dũng
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Thông tin, 2013
Mô tả vật lý 275 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Vốn văn nghệ dân tộc của người Chơ Ro phong phú. Nhạc cụ có bộ chiêng 7 chiếc, đây đó còn thấy đàn ống tre, có ống tiêu và một số người còn nhớ lối hát đối đáp trong lễ hội. Tác giả giới thiệu cũng bạn đọc.
Từ khóa tự do Người Chơ Ro
Tác giả(bs) CN Lâm, Nhân
Tác giả(bs) CN Phan, Đình Dũng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10100224
000 00000nam#a2200000ui#4500
001216
0021
0044DC5BE84-2AE8-47A7-AB27-EC1AD2174CAB
005201710300808
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20171030080930|btanht|y20171030080832|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a305.895.93|bH986 - T573
100 |aHuỳnh, Văn Tới
245 |aVăn hóa người Chơ Ro / |cHuỳnh Văn Tới, Lâm Nhân, Phan Đình Dũng
260 |aH. : |bVăn hóa Thông tin, |c2013
300 |a275 tr. ; |c21 cm.
520 |aVốn văn nghệ dân tộc của người Chơ Ro phong phú. Nhạc cụ có bộ chiêng 7 chiếc, đây đó còn thấy đàn ống tre, có ống tiêu và một số người còn nhớ lối hát đối đáp trong lễ hội. Tác giả giới thiệu cũng bạn đọc.
653 |aNgười Chơ Ro
700 |aLâm, Nhân
700|aPhan, Đình Dũng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10100224
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachthamkhao/30102017/vanhoanguoichorothumbimage.jpg
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100224 Kho sách chuyên ngành 305.895.93 H986 - T573 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào