• Giáo Trình
  • 305.895.9 P491 - H650
    Dân tộc Cơ Lao ở Việt Nam truyền thống và biến đổi /
DDC 305.895.9
Tác giả CN Phạm, Quang Hoan
Nhan đề Dân tộc Cơ Lao ở Việt Nam truyền thống và biến đổi / Phạm Quang Hoan (Chủ biên)
Thông tin xuất bản Sơn La : Văn hóa Thông tin, 2012
Mô tả vật lý 519 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Công trình nghiên cứu này được thực hiện để tạo ra sự biết tốt hơn, đầy đủ hơn và có hệ thống hơn về các đặc điểm văn hóa của dân tộc Cơ Lao cũng như sắc thái riêng của mỗi nhóm.
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc cơ lao
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10100244
000 00000nam#a2200000ui#4500
001249
0021
004905B79CE-7E48-4F95-A45D-33A8EA87A2CC
005201710301458
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20171030150013|btanht|y20171030145810|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a305.895.9|bP491 - H650
100 |aPhạm, Quang Hoan
245 |aDân tộc Cơ Lao ở Việt Nam truyền thống và biến đổi / |cPhạm Quang Hoan (Chủ biên)
260 |aSơn La : |bVăn hóa Thông tin, |c2012
300 |a519 tr. ; |c21 cm.
520 |aCông trình nghiên cứu này được thực hiện để tạo ra sự biết tốt hơn, đầy đủ hơn và có hệ thống hơn về các đặc điểm văn hóa của dân tộc Cơ Lao cũng như sắc thái riêng của mỗi nhóm.
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc cơ lao
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10100244
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachthamkhao/30102017/dantocovnthumbimage.jpg
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100244 Kho sách chuyên ngành 305.895.9 P491 - H650 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào