• Giáo Trình
  • 320.532 K846
    Hệ thống Xã hội chủ nghĩa :
DDC 320.532
Tác giả CN János, Kornai
Nhan đề Hệ thống Xã hội chủ nghĩa : Chính trị kinh tế học phê phán. Tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa / Kornai János; Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Phúc... [và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Thông tin, 2002
Mô tả vật lý 650 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách SOS
Tóm tắt Tổng quan về kinh tế xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đi sâu vào việc phân tích những đặc điểm của nền kinh tế XHCN từ tư tưởng, sở hữu, tiền tệ & giá cả, kế hoạch hoá và quản lí... đến việc cải cách và chuyển đổi thời kỳ hậu xã hội chủ nghĩa, những vấn đề đặt ra và phải giải quyết.
Từ khóa tự do Kinh tế XHCN
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị học
Từ khóa tự do Xã hội chủ nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang A
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Phúc
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(4): 10101648-9, 10102030-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015516
0021
004CDB7572E-0686-461B-A02C-090F43B2B9D1
005201804271534
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c75.000 VNĐ
039|a20180427153537|bhoaitm|c20171222084323|dhoaitm|y20171222084215|zhoaitm
041 |avie
044 |avn
082 |a320.532|bK846
100 |aJános, Kornai
245 |aHệ thống Xã hội chủ nghĩa : |bChính trị kinh tế học phê phán. Tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa / |cKornai János; Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Phúc... [và những người khác]
260 |aH. : |bVăn hóa Thông tin, |c2002
300 |a650 tr. ; |c24 cm.
490 |aTủ sách SOS
520 |aTổng quan về kinh tế xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đi sâu vào việc phân tích những đặc điểm của nền kinh tế XHCN từ tư tưởng, sở hữu, tiền tệ & giá cả, kế hoạch hoá và quản lí... đến việc cải cách và chuyển đổi thời kỳ hậu xã hội chủ nghĩa, những vấn đề đặt ra và phải giải quyết.
653 |aKinh tế XHCN
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế chính trị học
653|aXã hội chủ nghĩa
700 |aNguyễn, Quang A
700|aNguyễn, Đình Phúc
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(4): 10101648-9, 10102030-1
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a4|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10102030 Kho sách chuyên ngành 320.532 K846 Sách tham khảo 3
2 10102031 Kho sách chuyên ngành 320.532 K846 Sách tham khảo 4
3 10101648 Kho sách chuyên ngành 320.532 K846 Sách tham khảo 1
4 10101649 Kho sách chuyên ngành 320.532 K846 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào