DDC 611
Tác giả CN Ngô,Trí Hùng
Nhan đề Atlas giải phẫu người / Ngô Trí Hùng, Dương Văn Hải...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học quốc gia Tp. HCM, 2005
Mô tả vật lý 506 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Sách gồm 8 chương và 1 bảng tra, mỗi chương có 2 phần: Phần thứ nhất mô tả có hệ thống cấu trúc giải phẫu của các cơ quan, phần thứ 2 mô tả giải phẫu học vùng, trước hết là các lớp nông, sau đó đến các lớp sâu nhất. Các chương: Giải phẫu đại cương, đầu, cổ, Thân, Các tạng ngực, các tạng bụng, hệ thống niệu sinh dục, các cơ quan phúc mạc. chi trên, chi dưới.
Từ khóa tự do Atlas
Từ khóa tự do Giải phẫu người
Tác giả(bs) CN Dương, Văn Hải
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10101947-8, 10101968
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015698
0022
004577FE6BE-920F-4DB1-BAD1-164C5DF683AF
005201801031532
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c255.000 VNĐ
039|y20180103153400|zhoaitm
041 |avie
044 |avn
082 |a611|bN576 - H936
100 |aNgô,Trí Hùng
245 |aAtlas giải phẫu người / |cNgô Trí Hùng, Dương Văn Hải...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aTp. HCM : |bĐại học quốc gia Tp. HCM, |c2005
300 |a506 tr. ; |c27 cm.
520 |aSách gồm 8 chương và 1 bảng tra, mỗi chương có 2 phần: Phần thứ nhất mô tả có hệ thống cấu trúc giải phẫu của các cơ quan, phần thứ 2 mô tả giải phẫu học vùng, trước hết là các lớp nông, sau đó đến các lớp sâu nhất. Các chương: Giải phẫu đại cương, đầu, cổ, Thân, Các tạng ngực, các tạng bụng, hệ thống niệu sinh dục, các cơ quan phúc mạc. chi trên, chi dưới.
653 |aAtlas
653 |aGiải phẫu người
700 |aDương, Văn Hải
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10101947-8, 10101968
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/03012018/8thumbimage.jpg
890|a3|b25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101968 Kho sách chuyên ngành 611 N576 - H936 Sách tham khảo 3
2 10101947 Kho sách chuyên ngành 611 N576 - H936 Sách tham khảo 1
3 10101948 Kho sách chuyên ngành 611 N576 - H936 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào