DDC 612
Tác giả CN Green, J. H.
Nhan đề Sinh lý học lâm sàng cơ sở / L. H. Green; Ngô Thế phương, Lê Thành Uyên, Phạm Đinh Lựu, Phạm Minh Đức, Trịnh Hùng Cường (dịch)
Lần xuất bản Lần 3
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2001
Mô tả vật lý 380 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Tài liệu đề cập đến những vấn đề cơ bản của sinh lý học lâm sàng
Từ khóa tự do Sinh lý học
Từ khóa tự do Sinh lý học lâm sàng
Tác giả(bs) CN Ngô, Thế Phương
Tác giả(bs) CN Lê, Thành Uyên
Tác giả(bs) CN Phạm, Đinh Lựu
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Đức
Tác giả(bs) CN trịnh, Hùng Cường
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10101991
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015740
0022
0044CE83F05-D535-4C4A-B24F-358E940E0D05
005201801041046
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c72.000 VNĐ
039|y20180104104813|zhoaitm
041 |avie
044 |avm
082 |a612|bG820
100 |aGreen, J. H.
245 |aSinh lý học lâm sàng cơ sở / |cL. H. Green; Ngô Thế phương, Lê Thành Uyên, Phạm Đinh Lựu, Phạm Minh Đức, Trịnh Hùng Cường (dịch)
250 |aLần 3
260 |aH. : |bY học, |c2001
300 |a380 tr. ; |c27 cm.
520 |aTài liệu đề cập đến những vấn đề cơ bản của sinh lý học lâm sàng
653 |aSinh lý học
653 |aSinh lý học lâm sàng
700 |aNgô, Thế Phương
700|aLê, Thành Uyên
700|aPhạm, Đinh Lựu
700|aPhạm, Minh Đức
700|atrịnh, Hùng Cường
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10101991
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101991 Kho sách chuyên ngành 612 G820 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào