• Sách Tham Khảo
  • 547 H650
    Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu ơ đơn chức và đa chức :
DDC 547
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu ơ đơn chức và đa chức : Sách dùng đào tạo dược sĩ Đại học. Tập 2 / Trương Thế Kỹ (Chủ biên); Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Khánh Phong Lan, Đỗ Thị Thúy, Đặng Văn Tịnh, Trương Ngọc Tuyền (Tham gia biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2006
Mô tả vật lý 183 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Nội dung phần này trình bày về cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chất hữu cơ; các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng phân và cấu dạng;
Từ khóa tự do Hợp chất đa chức
Từ khóa tự do Hợp chất đơn chức
Từ khóa tự do Hóa hữu cơ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Đặng, Văn Tịnh
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thúy
Tác giả(bs) CN Phạm, Khánh Phong Lan
Tác giả(bs) CN Trương, Ngọc Tuyền
Tác giả(bs) TT Trương, Thế Kỷ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10102808
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20100103
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015911
0022
00400780EA2-6739-4394-9DFA-5E719F6EA069
005201812191329
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20181219133044|btanht|c20180109093421|dtanht|y20180109093334|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a547|bH650
110 |aBộ Y Tế
245 |aHóa hữu cơ - Hợp chất hữu ơ đơn chức và đa chức : |bSách dùng đào tạo dược sĩ Đại học. |nTập 2 / |c Trương Thế Kỹ (Chủ biên); Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Khánh Phong Lan, Đỗ Thị Thúy, Đặng Văn Tịnh, Trương Ngọc Tuyền (Tham gia biên soạn)
260 |aH. : |bY học, |c2006
300 |a183 tr. ; |c27 cm.
520 |aNội dung phần này trình bày về cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chất hữu cơ; các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng phân và cấu dạng;
653 |aHợp chất đa chức
653 |aHợp chất đơn chức
653 |aHóa hữu cơ
700|aNguyễn, Anh Tuấn
700|aĐặng, Văn Tịnh
700|aĐỗ, Thị Thúy
700|aPhạm, Khánh Phong Lan
700|aTrương, Ngọc Tuyền
710 |aTrương, Thế Kỷ
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10102808
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20100103
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/11111logothumbimagethumbimagethumbimage.jpg
890|a2|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100103 Kho sách chuyên ngành ĐS 547 H650 Sách tham khảo 1
2 10102808 Kho sách chuyên ngành 547 H650 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào