DDC 890
Tác giả CN 토마스 만
Nhan đề 세계문학전집 8. T.8, 토니오 크뢰거 . 트리스탄 베니스에서의 죽음 / 토마스 만 , 안삼환 외
Lần xuất bản 1998년 8월 5일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 547 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 안삼환 외
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103377
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016561
0025
004A7AA32AB-C610-4980-991E-728912D20C3D
005201801121654
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c9000원
039|y20180112165553|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a토마스 만
245 |a세계문학전집 8. |nT.8, |p토니오 크뢰거 . 트리스탄 베니스에서의 죽음 / |c토마스 만 , 안삼환 외
250 |a1998년 8월 5일
260 |a민음사
300 |a547 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a안삼환 외
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103377
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103377 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào