DDC 890
Tác giả CN 가브리엘 가르시아 미르케스
Nhan đề 세계문학전집 34. T.34, 백년의 고독 1 / 가브리엘 가르시아 미르케스, 조구호
Lần xuất bản 2000년 1월 3일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 298 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 조구호
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103378
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016562
0025
004D4392E24-F3E6-44D6-8490-D6FB58940207
005201801121657
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c7500원
039|y20180112165929|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a가브리엘 가르시아 미르케스
245 |a세계문학전집 34. |nT.34, |p백년의 고독 1 / |c가브리엘 가르시아 미르케스, 조구호
250 |a2000년 1월 3일
260 |a민음사
300 |a298 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a조구호
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103378
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103378 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào