DDC 890
Tác giả CN 제롬 데이비드 샐린저
Nhan đề 세계문학전집 47. T.47, 호민밭의 파수꾼 / 제롬 데이비드 샐린저, 공경희
Lần xuất bản 2001년 5월 30일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 279 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 공경희
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103379
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016563
0025
0049F2EF35F-D04E-4743-A0AE-F1FDA599A96F
005201801121701
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c7000원
039|y20180112170240|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a제롬 데이비드 샐린저
245 |a세계문학전집 47. |nT.47, |p호민밭의 파수꾼 / |c제롬 데이비드 샐린저, 공경희
250 |a2001년 5월 30일
260 |a민음사
300 |a279 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a공경희
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103379
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103379 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào