DDC 890
Tác giả CN 가오싱젠
Nhan đề 세계문학전집 71. T.71, 버스 정류장 / 가오싱젠, 오수경
Lần xuất bản 2002년 12월 16일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 240 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 오수경
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103380
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016564
0025
0045661BE03-4BF4-457D-94F4-FCF755BA952B
005201801121703
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c7000원
039|y20180112170515|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a가오싱젠
245 |a세계문학전집 71. |nT.71, |p버스 정류장 / |c가오싱젠, 오수경
250 |a2002년 12월 16일
260 |a민음사
300 |a240 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a오수경
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103380
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103380 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào