DDC 890
Tác giả CN F. 스콧 피츠제런드
Nhan đề 세계문학전집 75. T.75, 위대한 개츠비 / F. 스콧 피츠제런드, 김욱동
Lần xuất bản 2003년 5월 6일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 283 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 김욱동
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103397
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016568
0025
0046A49C91B-19DB-46EB-99FC-4BA99C1B6963
005201801121928
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c7000원
039|y20180112193003|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |aF. 스콧 피츠제런드
245 |a세계문학전집 75. |nT.75, |p위대한 개츠비 / |cF. 스콧 피츠제런드, 김욱동
250 |a2003년 5월 6일
260 |a민음사
300 |a283 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a김욱동
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103397
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103397 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào