DDC 890
Tác giả CN 노발리스
Nhan đề 세계문학전집 76. T.76, 푸른 꽃 / 노발리스 , 김재혁
Lần xuất bản 2003년 5월 15일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 280 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 김재혁
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103398
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016569
0025
004B4F17B84-C4C6-4AC9-8FEF-8D19DDD683D4
005201801121930
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c7000원
039|y20180112193156|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a노발리스
245 |a세계문학전집 76. |nT.76, |p푸른 꽃 / |c노발리스 , 김재혁
250 |a2003년 5월 15일
260 |a민음사
300 |a280 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a김재혁
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103398
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103398 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào