DDC 890
Tác giả CN 도리스 레싱
Nhan đề 세계문학전집 82. T.82, 런던 스케치 / 도리스 레싱, 서숙
Lần xuất bản 2003년 8월 16일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 306 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 서숙
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103399
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016570
0025
004B00F3398-6360-4203-8D56-B4CC4E8450A1
005201801121933
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c8000원
039|y20180112193443|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a도리스 레싱
245 |a세계문학전집 82. |nT.82, |p런던 스케치 / |c도리스 레싱, 서숙
250 |a2003년 8월 16일
260 |a민음사
300 |a306 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a서숙
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103399
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103399 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào