DDC 616.1
Tác giả CN Trần, Văn Bé
Nhan đề Thực hành huyết học và truyền máu : Kỹ thuật và Lâm sàng / Trần Văn Bé
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Y học, 2003
Mô tả vật lý 415 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Sách trình bày tổng quát thực hành Huyết học - Truyền máu về tế bào học, đông máu, miễn dịch truyền máu, định bệnh trên lâm sàng sinh học,...
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Huyết học
Từ khóa tự do Truyền máu
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20101160-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018316
0022
0043AAAEE35-4DFC-4D50-9FEE-1C36D6C34312
005201801241437
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180124143919|btanht|y20180124143852|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a616.1|bT772 - B365
100 |aTrần, Văn Bé
245 |aThực hành huyết học và truyền máu : |bKỹ thuật và Lâm sàng / |cTrần Văn Bé
260 |aTp. HCM : |bY học, |c2003
300 |a415 tr. ; |c28 cm.
520 |aSách trình bày tổng quát thực hành Huyết học - Truyền máu về tế bào học, đông máu, miễn dịch truyền máu, định bệnh trên lâm sàng sinh học,...
653 |aThực hành
653 |aHuyết học
653 |aTruyền máu
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20101160-1
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a2|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101160 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.1 T772 - B365 Sách tham khảo 1
2 20101161 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.1 T772 - B365 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào