DDC 616.1
Tác giả CN Trần, Văn Bé
Nhan đề Lâm sàng huyết học / Trần Văn Bé
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Y học, 1998
Mô tả vật lý 487 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Quyển “Lâm sàng huyết học” được tích lũy sự hiểu biết nhiều năm của nhiều tác giả trên bệnh lý của người Việt Nam, với các phần bệnh lý thiếu máu, bệnh bạch cầu, bệnh đông máu, bệnh tăng đông tắc mạch, bệnh lý các cơ quan tạo máu. Các phương pháp điều trị bệnh ác tính về máu, quyển sách giới thiệu kỹ phương pháp hóa trị liệu, tuy nhiên có đề cập phương pháp ghép tủy xương để điều trị bệnh lý về máu. Bên cạnh đó quyển “Lâm sàng huyết học” còn đề cập việc sử dụng máu và các chê phẩm máu như là một phương pháp trị liệu.
Từ khóa tự do Lâm sàng
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Huyết học
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20101162
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018318
0022
0046F15CAA3-4C16-4182-93FE-6D00157435C3
005201801241441
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20180124144249|btanht|y20180124144220|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a616.1|bT772 - B365
100 |aTrần, Văn Bé
245 |aLâm sàng huyết học / |cTrần Văn Bé
260 |aTp. HCM : |bY học, |c1998
300 |a487 tr. ; |c28 cm.
520 |aQuyển “Lâm sàng huyết học” được tích lũy sự hiểu biết nhiều năm của nhiều tác giả trên bệnh lý của người Việt Nam, với các phần bệnh lý thiếu máu, bệnh bạch cầu, bệnh đông máu, bệnh tăng đông tắc mạch, bệnh lý các cơ quan tạo máu. Các phương pháp điều trị bệnh ác tính về máu, quyển sách giới thiệu kỹ phương pháp hóa trị liệu, tuy nhiên có đề cập phương pháp ghép tủy xương để điều trị bệnh lý về máu. Bên cạnh đó quyển “Lâm sàng huyết học” còn đề cập việc sử dụng máu và các chê phẩm máu như là một phương pháp trị liệu.
653 |aLâm sàng
653 |aY học
653 |aHuyết học
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20101162
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101162 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.1 T772 - B365 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào